محصولات :: درب اتوماتیک : کرکره اتوماتیک

جزئیات

تیغه گالوانیزه فوم دار

تماس بگیرید

جزئیات

تیغه آلومینیوم-رنگی

تماس بگیرید

توبلار 120 نیوتن

230000 تومان

جزئیات

توبلار 140 نیوتن

تماس بگیرید

جزئیات

موتور ساید

تماس بگیرید

جزئیات

خلاص کن دستي موتور سايد

تماس بگیرید

جزئیات

مدار کنترل موتور توبلار

تماس بگیرید

موتور توبلار A 59-M Series

0 تومان

موتور توبلار A 64-M Series

0 تومان

توبلار 140 نیوتن

226000 تومان

موتور ساید 500کیلو با UPS

620000 تومان

ساید 300کیلو بدون UPS

375000 تومان

ساید 500کیلو بدون UPS

395000 تومان

موتور ساید 300 کیلو با UPS

595000 تومان

جزئیات

مدار کنترل موتور توبلار

تماس بگیرید

اندکپ یاتاقان فلزی

50000 تومان

مدار کنترل سايد فول کانال

60000 تومان

مرکز کنترل کرکره 5 کانال

49000 تومان

مرکز کنترل کرکره 4 موتور

78000 تومان

مرکز کنترل کرکره F کانال

56500 تومان

مرکز کنترل کرکره اسپانیایی

168000 تومان

توبلار 140 نیوتن

297000 تومان

جاقفلی کرکره برقی

35000 تومان

فلاشر کرکره برقی

30000 تومان