محصولات :: متعارف : C-TEC Apollo (انگلیسی)

جزئیات

پنل اعلام حریق CFP

تماس بگیرید

جزئیات

پنل اعلام حریق MFP

تماس بگیرید

جزئیات

دتکتور دود orbis

تماس بگیرید

جزئیات

دتکتور ترکیبی orbis

تماس بگیرید

جزئیات

دتکتور حرارتی Orbis

تماس بگیرید

جزئیات

دتکتور دود سری 65

تماس بگیرید

جزئیات

دتکتور حرارتی سری 65

تماس بگیرید

جزئیات

شستی اعلام حریق

تماس بگیرید

جزئیات

بیم دتکتور fireray-5000

تماس بگیرید

جزئیات

فلاشر

تماس بگیرید

جزئیات

فلاشر استروب لایت

تماس بگیرید

جزئیات

آژیر فلاشر پایه کوتاه

تماس بگیرید

جزئیات

آژیر فلاشر پایه بلند

تماس بگیرید

جزئیات

آژیر پایه کوتاه

تماس بگیرید

جزئیات

آژیر پایه بلند

تماس بگیرید

جزئیات

پنل اعلام حریق FP

تماس بگیرید

جزئیات

ریموت اعلام حریق

تماس بگیرید