محصولات :: آیفون تصویری : تکنما

VDP C70TM

251000 تومان

VDP D43

256500 تومان

VDP D70

314000 تومان

VDP E43

178500 تومان

VDP E70

234000 تومان

پنل 4-6-8 کارتی

273000 تومان

پنل کدینگ پسوردی-کارتی

320500 تومان

VDP C43TM

193500 تومان

جزئیات

پنل تک واحدی و 2 واحدی

تماس بگیرید