راهنمای خرید و پرداخت

1- پرداخت نقدی در محل تحویل
برای آسودگی بیشتر آن دسته از مشتریانی که تمایل به پرداخت نقدی هزینه سفارش خود دارند، این امکان را فراهم مي باشد که پس ار تكميل و ثبت سفارش خود، پيش پرداختي از بابت قطعي شدن سفارش پرداخت شود و سپس مابقي مبلغ در زمان تحويل دريافت گردد. اين مورد در حال حاضر براي همكاران ساكن در تهران ممكن مي باشد.

2- پرداخت کارت به کارت يا حساب
همكاران عزيز می‌توانند وجه سفارش خود را به شماره کارت‌های قید شده در این قسمت کارت به کارت نمایند. جهت پرداخت به صورت کارت به کارت می‌توانید از دستگاه های ATM (عابر بانک) و یا کارت به کارت اینترنتی استفاده نمایید.

بانک ملی
 شماره کارت
 6037997109727868
 شماره حساب
 0102684353006

بانک ملت
 
 شماره کارت
  6104337959890763
 شماره حساب
  2117671042

بانک صادرات
 
 شماره کارت
  6037691512202938
 شماره حساب
  0104102141006

بانک آینده
 
 شماره کارت
6362141095826757
 شماره حساب
  0201389631003

بنام سعید حمزه گرکانی

3- پرداخت به صورت چك
آن دسته از همكاران عزيز كه به صورت شرايطي در حال فعاليت مي باشند، مي توانند پس تعيين اجناس خود ، چك به مبلغ تعيين شده براي دفتر فروش ارسال و سپس عمليات ارسال انجام گيرد.