خبر

 


ترامپ، «پادشاه احمق ها» شد
تاریخ درج : دوشنبه ، 14 فروردين ، 1396
 ترامپ، «پادشاه احمق ها» شد

باشگاه خبرنگاران جوان: به نقل از پایگاه اینترنتی دیلی صباح، دهها نفر درروز موسوم به روز احمق در آمریکا با حضور در خیابانهای نیویورک و ساخت آدمکدونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وی را به عنوان پادشاه احمق ها انتخابکردند.
 
حاضران در این مراسم در پایان مراسم در برابر برج ترامپ درنیویورک تجمع کردند. جو اسکاگز سازمان دهنده این مراسم گفت: بدون شک امسالدونالد ترامپ به عنوان پادشاه احمق ها انتخاب شده است.
 
مراسم روزاحمق سی و دو سال است که در آمریکا برگزار می شود. مراسم امسال نسبت بهسالهای پیشین در یک روز سرد و با جمعیت کمتری برگزار شد.حاضران در این تجمعصورتک هایی شبیه ترامپ به صورت خود زده بودند.
 
یکی از حاضران دراین تجمع گفت: ما لازم است که از هر فرصتی برای نشان دادن احساسات خوددرباره احمقی که در کاخ سفید وجود دارد،نشان دهیم.