خبر

 


اردوغان: اتحادیه اروپا یک «اتحادیه صلیبی» است
تاریخ درج : دوشنبه ، 14 فروردين ، 1396
اردوغان: اتحادیه اروپا یک «اتحادیه صلیبی» است

خبرگزاری تسنیم: رئیس‌جمهوری ترکیه در یکی از تندترین انتقادها علیه اتحادیه اروپا، آن را یک «اتحادیه صلیبی» خواند.

بهگزارش «آناتولی»، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه طی سخنانی در مراسمافتتاح چندین پروژه در آنکارا گفت: «همه سران کشورهای اروپایی با حضور درواتیکان، با دقت به سخنان پاپ گوش دادند. حالا متوجه شدید که چرا54  سالاست ترکیه را در اتحادیه اروپا نمی‌پذیرند؟ با صراحت می ‌گویم که این یکاتحادیه، صلیبی است. 16 آوریل روز تصمیم‌گیری در این زمینه نیز خواهد بود.»

رئیس‌جمهوریترکیه، اتحادیه اروپا را به دروغ‌گویی متهم کرد و گفت که اتحادیه اروپا اززمان آغاز مذاکرات برای عضویت ترکیه در آن، «در تمامی مدت به ما دروغمی‌گفت».

اردوغان انتقاد از اروپا را موضوع اصلی کارزار «آری» بههمه‌پرسی قرار داده و «نمایندگان پارلمان و سران اروپایی» را به حمایت ازدشمنان و رقبایش متهم کرده است.

همه‌پرسی تغییر نظام پارلمانی بهریاستی در ترکیه قرار است روز 16 آوریل برگزار شود. اعضای دولت رجب طیباردوغان کوشیده‌اند تا حمایت ترک‌های مقیم در کشوهای اروپایی از اینهمه‌پرسی را جلب کنند.