خبر

 


بارش باران در کشور تا پایان هفته ادامه دارد
تاریخ درج : دوشنبه ، 14 فروردين ، 1396
بارش باران در کشور تا پایان هفته ادامه دارد

خبرگزاری میزان: کارشناس سازمان هواشناسی گفت: بارش باران تا روز جمعه در استان‌های نیمه شمالی، غربی و شرقی کشور ادامه دارد.
 
محمداصغری با اشاره به آغاز بارش در نقاط مختلف کشور گفت: امروز شدت بارش‌هادر سمنان، خراسان رضوی، مرکزی، خراسان شمالی، قزوین، تهران، مازرندران،گلستان، البرز و شمال استان اصفهان است. 

وی ادامه داد: برای نیمهجنوبی کشور شامل استان‌های کرمان، یزد، بوشهر و هرمزگان امروز بارش پراکندهو خفیف همراه با وزش باد شدید پیش بینی می‌شود. خلیج فارس تا آخر هفتهمواج خواهد بود. 

اصغری با بیان اینکه هوای کشور تا آخر هفته بارانیاست، تاکید کرد: فردا بارش‌ها در نیمه شمالی کشور خواهد بود و برایاستان‌های گلستان، تهران، همدان، مازندران، خراسان شمالی و رضوی بارش بارانپیش بنی می‌شود. 

به گفته کارشناس سازمان هواشناسی مسافرانی کههنوز از مسافرت بازنگشته اند، بهتر است روز چهارشنبه که وضعیت جوی آراماست، به مقصد بازگردند. 

وی از ورود موج جدیدی به کشور خبر داد وافزود: روز پنج شنبه موج جدیدی از غرب کشور وارد کشور شده و استان‌های غربیرا تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اصغری با اعلام اینکه از صبح جمعه هوایتهران بار دیگر بارانی است، تاکید کرد: امروز تهران ۸ درجه از روز گذشتهسرد‌تر بود. این در حالی است که راسک با ۴۲ درجه و نیکشهر با ۴۰ درجهگرمترین شهرهای کشور هستند.