شرایط گارانتی

كليه محصولات شرکت اکسین الکترونیک داراي گارانتي معتبر و مخصوص شركت وارد كننده آن محصول می باشد و مدت زمان تحت پوشش خدمات گارانتی برای محصولات مختلف متفاوت می باشد.

شرایط گارانتی:
- خرابی ناشی از ضربه ، شكستگی،  استفاده از ولتاژ نامناسب، آتش سوزی، آبديدگی، شوك الكتريكی،حوادث طبيعی، كار در محيط آلوده به گرد و غبار بسيار زياد يا رطوبت منجر به زنگ زدگی يا تجمع قطرات آب روی قطعات، همچنين خرابی ناشی از اتصال به دستگاه ها و لوازم جانبی غير اصلی ،‌با تشخيص كارشناسان فنی شركت مشمول خدمات و ضمانت نمی باشد.

- گارانتی فقط شامل دستگاه اصلی بوده و شامل وسایل جانبی از قبیل آداپتور، آنتن، کابل، باتری و ... نمی باشد.

- خدمات تعمیر و رفع اشکال دوران ضمانت حتی المقدور در داخل کشور توسط کارشناسان شرکت انجام می گردد. چنانچه انجام این خدمات در داخل کشور میسر نباشد، به صلاحدید شرکت، دستگاه به نزدیکترین مرکز ارائه خدمات ضمانت در خارج از کشور منتقل و یا در صورت لزوم به کشور مبدا" انتقال می یابد، که در این موارد انجام خدمات ضمانت بین دو هفته تا دو ماه به طول خواهد انجامید. هزینه های ارسال و بازگشت و پیگیری مراحل انجام کار با شرکت  اکسین الکترونیک است، ولی هزینه تغییراتی که به تشخیص شرکت سازنده از شمول ضمانت خارج می باشد از خریدار نقداً دریافت می گردید.

- مسئوليت حمل و نقل كالای معيوب به بخش گارانتی شركت و بالعكس بعهده مشتری مي باشد.